Head Line
[3 Mar 2015, 02:43 PM | 0 Comments]
കോന്നി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ചെയര്‍മാുമായ അഡ്വ.ആര്‍.ഹരിദാസ് ഇടത്തിട്ടയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ചേര്‍ന്ന ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം അംഗീകാരം ല്‍കി. 2015-16 ലെ പദ്ധതി രേഖ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് അംഗീകാരം ടുേന്ന ജില്ലയിലെ ആദ്യ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപമാണ് കോന്നി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. ഈ പാത പിന്‍തുടര്‍ന്ന് ജില്ലയിലെ 54 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ഏഴു ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും മൂന്ന് ഗരസഭകളിലെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും പദ്ധതികള്‍ ഈ മാസം 20 ് മുന്‍പ് പാസാക്കുന്നതിാവശ്യമായ ടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിും ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം തീരുമാിച്ചു. 2014-15 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി ടത്തിപ്പില്‍ ജില്ല 60 ശതമാം കൈവരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ മാസം 30 ുള്ളില്‍ 100 ശതമാം കൈവരിക്കുന്നതിുള്ള ടപടികള്‍ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അടുത്ത യോഗം ഈ മാസം ആറ്ി രാവിലെ 10.30 ് ജില്ല... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:43 PM | 0 Comments]

കോന്നി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ചെയര്‍മാുമായ അഡ്വ.ആര്‍.ഹരിദാസ് ഇടത്തിട്ടയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ചേര്‍ന്ന ജ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:43 PM | 0 Comments]

ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുടെ 2014-15 ലെ പദ്ധതി ിര്‍വഹണം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എസ്.ഹരികിഷോറിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ കളക്ടറേറ്റില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗം വിലയിരുത്തി. അംഗപരിമിതര്‍ക്കും ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചവര്‍ക്കുമുള്ള പദ്ധതികള്&zw... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:41 PM | 0 Comments]

റാന്നി  ിയോജക മണ്ഡലം എം.എല്‍.എ രാജു ഏബ്രഹാമിന്റെ പ്രത്യേക വികസ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടപ്പാക്കുന്ന വികസ പ്രവൃത്തികള്‍ കളക്ടറേറ്റില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗം അവലോകം ചെയ്തു. മാര്‍ച്ച് 31 ് മുന്‍പ് പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:40 PM | 0 Comments]

ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ഓട്ടോമൊബൈല്‍ കമ്പിയില്‍ സര്‍വീസ് അഡ്വൈസര്‍, ടെക്ീഷ്യന്‍, സര്‍വീസ് അഡ്വൈസര്‍ ട്രെയിി, മെക്കാിക്കല്‍ ട്രെയിി, ഓട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍, വീല്‍ അലൈന്‍മെന്റ് ടെക്ീഷ്യന്‍, സ്റോര്‍ കീപ്പര്&z... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:39 PM | 0 Comments]

ജില്ലയിലെ ഏാത്ത് പോലീസ് സ്റേഷന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍പ്പെട്ട പുതുശേരി ഭാഗത്ത് പട്ടശേരി പാലത്തിു സമീപം മോതിരപ്പള്ളിതോട്ടില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തടയണയുടെ സമീപം 2013 ജുവരി 13 ് രണ്ടുദിവസം പ്രായമുള്ള ആണ്‍കുട്ടി, പൊക്കിള്‍ക്കൊടിഭാഗത്തു ി... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:39 PM | 0 Comments]

സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍, പൊതുമേഖല, അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുകള്‍ എംപ്ളോയ്മെന്റ് എക്സ്ചെഞ്ച് വഴി മാത്രമേ ികത്താവൂ എന്ന് ജില്ലാ എംപ്ളോയ്മെന്റ് ഓഫീസര്‍ അറിയ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:36 PM | 0 Comments]

ജുവരി മാസത്തെ പഞ്ചസാര വിഹിതം എല്ലാ ബി.പി.എല്‍/എ.എ.വൈ കാര്‍ഡുകളിലെയും ഓരോ അംഗത്തിും 400 ഗ്രാം വീതം കിലോഗ്രാമ്ി 13.50 രൂപാ ിരക്കില്‍ ഈ മാസം ഏഴുവരെ റേഷന്‍കടകളില്‍ ിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ളൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:35 PM | 0 Comments]

ജില്ലയില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിായി ഈ മാസം ഏഴു മുതല്‍ 15 വരെ ആരോഗ്യ സന്ദേശയാത്ര ടത്താന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എസ്.ഹരികിഷോറിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ചേര്‍ന്ന യ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:34 PM | 0 Comments]

കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കില്‍ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങള്‍മൂലം മാറ്റിയ റേഷന്‍കാര്‍ഡ് പുതുക്കലിുള്ള ഫോട്ടോക്യാമ്പുകള്‍ പുതുക്കിയ തീയതിയില്‍ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒന്‍പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെ ടക്കും. തണ്ണിത്തോട് പഞ്ചായത്ത... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:33 PM | 0 Comments]

സംസ്ഥാ വിതാ വികസ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ഫിിഷിംഗ് സ്കൂള്‍, റിസോഴ്സ് എന്‍ഹാന്‍സ്മെന്റ് അക്കാദമി ഫോര്‍ കരിയര്‍ ഹൈറ്റ്സിന്റെ (റീച്ച്) തിരുവന്തപുരം ഓഫീസിലേക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാത്തില്‍ ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസര്‍മാരെ ിയമിക്കുന്നു. പ്രായപ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:32 PM | 0 Comments]

അത്യുത്പാദ ശേഷിയുള്ള 50-60 ദിവസം പ്രായമായ സങ്കരയിം മുട്ടക്കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ മാസം 9 ് രാവിലെ 10 ് ജില്ലാ മൃഗാശുപത്രിയില്‍ ിന്ന് (ജില്ലാ വെറ്ററിറി കേന്ദ്രം) ഒന്ന്ി 90 രൂപ ിരക്കില്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ മുന്‍കൂട്ടി പേര് രജിസ്... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[03 Mar 2015, 02:31 PM | 0 Comments]

ജില്ലാ ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് അതോറിറ്റിയുടെയും കോഴഞ്ചേരി, അടൂര്‍, റാന്നി, തിരുവല്ല താലൂക്ക് ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് കമ്മിറ്റികളുടെയും തൃേത്വത്തില്‍ ഈ മാസം 14 ് ലോക്അദാലത്ത് ടത്തും. കുടുംബ സംബന്ധമായ കേസുകള്‍, ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുമ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[05 Dec 2014, 10:28 AM | 0 Comments]

തിരുവാഭരണപാതയിലെ കയ്യേറ്റം,അയ്യപ്പസേവാസംഘം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു.

NEWS, Pathanamthitta News »

[05 Dec 2014, 10:19 AM | 0 Comments]

ഗവിയുടെ മാഹാരിതയില്‍ വിാദസഞ്ചാര സാധ്യതകള്‍ കലാപരമായി വികസിപ്പിക്കുന്നത്ി വംബര്‍ 30 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ മൂന്നുവരെ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷന്‍ കൌണ്‍സിലും ലളിതകലാ അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി ഗവിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ശിശിരം ചിത്രകലാ ക്... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[05 Dec 2014, 10:17 AM | 0 Comments]

സ്ത്രീകളുടെയും കൌമാരപ്രായക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും ശാരീരികവും മാസികവും വൈകാരികവുമായ ആരോഗ്യവും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് ടപ്പാക്കുന്ന സീതാലയം പദ്ധതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. സൌജ്യ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ, വിദഗ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[05 Dec 2014, 10:13 AM | 0 Comments]

സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ അതുല്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലം കോന്നി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ ടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം റോബിന്‍ പീറ്റര്‍ ഉദ്ഘാടം ചെയ്തു. സാക്ഷരതാ സമിതി അംഗം രാജന്‍ പടിയറ അ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[04 Dec 2014, 03:41 PM | 0 Comments]

2015 ഫെബ്രുവരി 8 മുതല്‍ 15  വരെ നടത്തുന്ന120 മതു മാരാമണ്‍ കണവന്‍ഷന്‍ ന്ഗ്രിലേക്ക് വിസ്വാസികള്‍ എത്തി ചേരുവാനുള്ള താത്കാലിക പാലങ്ങളുടെ പണികള്‍ ആരംഭിച്ചു.അഭിവന്ദ്യ.ഡോ ജൊസഫ്‌ മാര്‍ത്തോമ്മാ മെത്രാപോലിതത് പണികളുടെ ഉ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[28 Nov 2014, 10:46 AM | 0 Comments]

തട്ട കീരുകുഴി ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ ഒന്ന്ി വൈകിട്ട് ാല്ി കര്‍ഷക സമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി ടത്തും. ക്ഷീരകര്‍ഷകരും തീറ്റപുല്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവരും, പശുവളര്‍ത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും പരിപാടിയില്&z... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[28 Nov 2014, 10:45 AM | 0 Comments]

ാര്‍ക്ക റൂട്ട്സിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ ഡിസംബര്‍ അഞ്ച്ി പത്തംതിട്ട കളക്ടറേറ്റിലെ ാര്‍ക്ക സെല്ലില്‍ ടക്കും. ഇതിായി ാര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ മുന്‍കൂട്ടി പേര് രജിസ്റര്‍ ചെയ്യണം. ആദ്യം രജ... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[28 Nov 2014, 10:44 AM | 0 Comments]

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം ഡിസംബര്‍ മൂന്ന്ി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട്ി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ചേരും

NEWS, Pathanamthitta News »

[28 Nov 2014, 10:43 AM | 0 Comments]

പത്തംതിട്ട റീജിയണല്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി യോഗം ഡിസംബര്‍ 11 ് രാവിലെ 10.30 ് കളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ചേരുമെന്ന് ആര്‍.ടി.ഒ അറിയിച്ചു.

NEWS, Pathanamthitta News »

[28 Nov 2014, 10:43 AM | 0 Comments]

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും യുവജക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ കേരളോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി യോഗം ാളെ (വം.29) രാവിലെ 11 ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ചേരും. 

NEWS, Pathanamthitta News »

[28 Nov 2014, 10:41 AM | 0 Comments]

പത്തംതിട്ട മുിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിലുള്ള ടെറസില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയാന്‍ താത്പര്യമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ 500 രൂപ കൃഷിഭവില്‍ അടച്ച് രജിസ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് കൃഷി ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

NEWS, Pathanamthitta News »

[28 Nov 2014, 10:39 AM | 0 Comments]

പത്തംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത് കര്‍മ സമിതി യോഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ.ആര്‍.ഹരിദാസ് ഇടത്തിട്ടഉദ്ഘാടം ചെയ്തു. വൈസ്... [More]

NEWS, Pathanamthitta News »

[28 Nov 2014, 10:34 AM | 0 Comments]

ജില്ലയില്‍ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ പക്ഷിപ്പി കണ്ടെത്തിയതിാല്‍ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കാന്‍ അപ്പര്‍കുട്ടാട് മേഖലയിലെ പുളിക്കീഴ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ കൃഷി-മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.പി.മോഹന്‍, ... [More]